Môi giới nói sai thông tin nhà đất có thể bị phạt tới 160 triệu đồng

Bộ Xây dựng đề xuất tăng 80- 110 triệu đồng tiền phạt với môi giới cung cấp không đầy đủ, trung thực thông tin bất động sản.

Theo Dự thảo Nghị định quy định mức xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước ngành xây dựng, môi giới không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ, không trung thực hồ sơ, thông tin bất động sản sẽ bị phạt 120-160 triệu đồng. Việc đưa lên sàn giao dịch các bất động sản không đảm bảo đủ điều kiện kinh doanh cũng chịu mức phạt tương tự.

Tại dự thảo lần này, Bộ Xây dựng cũng tăng mạnh mức phạt với các vi phạm trong kinh doanh dịch vụ bất động sản.

Theo đó, môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề, hoặc chứng chỉ hết hạn sử dụng; tẩy xoá, cho mượn, cho thuê chứng chỉ sẽ bị phạt tiền 60–80 triệu đồng. Mức phạt hiện tại là 10–15 triệu đồng.

Việc kinh doanh dịch vụ bất động sản mà không thành lập doanh nghiệp, không đủ số người có chứng chỉ hành nghề; không lập hợp đồng hoặc hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản không đầy đủ; Sàn giao dịch không có quy chế hoạt động, tên, địa chỉ theo quy định hoặc hoạt động sai quy chế... sẽ bị phạt 80 – 100 triệu đồng, cao hơn so với mức phạt cũ 50-60 triệu đồng.

Bên cạnh đó, các sàn giao dịch có thể bị đình chi hoạt động 6 – 12 tháng nếu vi phạm điều khoản về không đủ số người có chứng chỉ hành nghề môi giới hay đưa lên sàn những bất động sản không đảm bảo đủ điều kiện kinh doanh.

Nếu được thông qua, dự thảo sẽ thay thế cho Nghị định 139/2017 và Nghị định 21/2020.

Trước đó, ông Nguyễn Văn Đính, Tổng thư ký Hội môi giới bất động sản Việt Nam đã chỉ ra nhiều góc khuất trong nghề môi giới. Theo đó, tuy số lượng môi giới đông (khoảng 300.000 người tham gia), chất lượng phần lớn lại kém, thiếu tính chuyên nghiệp và ý thức tuân thủ pháp luật. Trong đó, không ít người hành nghề tay ngang, chộp giật hoặc có hành vi găm đất, thổi giá, gây lũng đoạn thị trường.

Về chứng chỉ nghề, ông cho biết, luật kinh doanh bất động sản quy định, khi hành nghề môi giới bất động sản phải có chứng chỉ, nhưng không cần phải qua đào tạo. Ông đánh giá đây là bất cập rất lớn và là nguyên nhân môi giới bất động sản Việt Nam có đến 90% không có kiến thức căn bản của người làm nghề. Việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ cũng rất yếu và thiếu. Do vậy, đến nay, chỉ khoảng 10% số môi giới bất động sản có chứng chỉ. 

                                                                                     nguồng :vnexpress.net